ÎNFIINȚAREA UNEI CAPACITĂȚI DE ARHIVARE DOCUMENTE ÎN CADRUL SC FIDES CONSULT SRL, PRIN CONSTRUIRE SPAȚIU ȘI ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI 

SC FIDES CONSULT SRL implementează începând cu data de 07.05.2021, proiectul cu titlul „Înființarea unei capacități de arhivare documente în cadrul SC FIDES CONSULT SRL, prin construire spațiu și achiziție de echipamente și dotări, Cod SMIS 131377, proiect co-finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, – 2.1.A Microîntreprinderi, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organismul Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.378.400,37 lei, din care 933.299,48 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă (793.304,58 lei asistență nerambursabilă din FEDR și 139.994,90 lei asistență nerambursabilă din bugetul național). Perioada de implementare a proiectului: 01.11.2019 31.12.2024.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a SC Fides Consult SRL într-unul din domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare, prin înființarea unei capacități de arhivare documente în cadrul societății și prestarea serviciilor de arhivare către terți. Obiectivul general va fi atins prin construirea în cadrul proiectului a unui imobil în scopul creării unui spațiu de arhivare si retrodigitalizare a documentelor, prin achiziționarea de dotări specifice acestui domeniu de activitate, inclusiv a unor echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, pentru eficientizarea activităților pentru care se solicităfinanțare.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează creșterea capacității de prestare a serviciilor de către SC Fides Consult SRL, prin construirea unui spațiu de arhivare documente și înființarea unui nou punct de lucru, echiparea clădirii cu dotări si echipamente specifice și dimensionarea volumului de resurse umane în acord cu serviciile ce vor fi oferite după finalizarea proiectului.

Rezultatele proiectului: – un spațiu de arhivare documente construit, în cadrul căruia s-a înființat un nou punct de lucru; – un set de dotări si echipamente specifice achiziționate pentru desfășurarea activității propuse în cadrul proiectului.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii se concretizează în creșterea capacității și calității serviciilor de arhivare documente la nivelul municipiului Piatra Neamț, dar și a regiunii Nord-Est, prin atingerea rezultatelor urmărite în cadrul proiectului.

Pentru detalii suplimentare:

SC FIDES CONSULT SRL,

 Tel.: 0743604671, e-mail: contact@archiva.ro

 

  • SC FIDES CONSULT SRL activează în domeniul consultanței în managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, având o experiență de peste 10 ani în elaborarea și implementarea de proiecte în domenii precum reabilitarea monumentelor istorice, reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirilor publice sau formarea profesională a resurselor umane, stagii de practică pentru elevi și studenți, elaborare de strategii de dezvoltare pentru municipalități, etc.
  • În anul 2023 am lansat Archiva, partenerul tău de încredere în gestionarea și securizarea documentelor esențiale! Suntem specializați în arhivarea și retrodigitalizarea documentelor pentru persoane fizice sau juridice, oferind un spațiu special și autorizat pentru păstrarea sigură a informațiilor tale sensibile. La Archiva, ne preocupăm de confidențialitatea și integritatea documentelor tale, respectând cu strictețe normele și reglementările legislative în vigoare.
  • Angajamentul nostru este de a furniza soluții complete pentru arhivare și retrodigitalizare, transformând documentele fizice în formate digitale accesibile și ușor de gestionat. Echipa noastră dedicată și calificată se ocupă de procesul de arhivare și scanare, garantând că documentele tale sunt tratate cu cea mai mare atenție și profesionalism.

Viziunea companiei Archiva este să devină partenerul de încredere al clienților săi în procesul de gestionare a informațiilor esențiale. Ne propunem să redefinim modul în care documentele sunt arhivate și retrodigitalizate, oferind soluții inovatoare, securizate și eficiente.

Misiunea companiei Archiva constă în oferirea unor soluții profesionale și inovatoare pentru arhivarea și retrodigitalizarea documentelor, transformând procesul de gestionare a informațiilor esențiale într-o experiență simplă și sigură.